Sisukord

Saateks

Sissejuhatus

Hiiumaast üldiselt

I OSA. LOODUS

HIIUMAA MAAPÕUEST. Kalle Suuroja

KÄRDLA METEORIIDIKRAATER. Kalle Suuroja

ILM, KLIIMA JA MERI. Merike Merilain, Riina-Merike Vahter

MULLASTIK. Urve Ratas ja Toomas Teras

MAASTIKUD. Urve Ratas

SISEVEED. Marianne Sädeme

SEENESTIK. Kuuno Kalamees

SAMBLIKUD. Ave Suija

SAMBLAD. Leiti Kannukene

TAIMKATE JA TAIMESTIK . Kai Vahtra, Taavi Tuulik

KALASTIK. Märt Keskküla

PUTUKAD. Rita Miller

LINNUSTIK. Tiit Leito, Aivar Leito

IMETAJAD. Märt Keskküla

LOODUSKAITSE AJALOOST. Maie Jeeser

BIOSFÄÄRI KAITSEALAST. Toomas Kokovkin

LOODUSVÄÄRTUSED. Tiit Leito

II OSA. AJALUGU

ESIAJALUGU. Aivar Kriiska

PIISKOPI JA ORDU ALL NING LIIVI SÕJA AJAL. Andres Adamson

ROOTSI AJAL 1563-1710. Marten Seppel

VENE KEISRIRIIGI AJAL 1710- 1917. Helve Russak

MÕISAD JA MÕISNIKUD. Vello Kaskor

ESIMESE MAAILMASÕJA AJAL. Urmas Selirand

EESTI VABARIIGI PÄEVIL 1918-1941. Ago Pajur

OMARIIKLUSE KAOTAMINE. Ago Pajur

TEISE MAAILMASÕJA AASTAD. Urmas Selirand

NÕUKOGUDE VÕIMU AASTAIL 1944-1991. Indrek Paavle

TAASISESEISVUMISE ALGAASTAIL 1991-2000. Mariana Köster

III OSA. RAHVASTIK JA RAHVAKULTUUR

Hiiumaa ASUSTUSE KUJUNEMINE JA RAHVASTIK LÄBI AEGADE. Vello Kaskor

ROOTSLASTE ASUSTUSEST. AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE. Jörgen Hedman

KÄRDLA LINNALIKU ASUSTUSE KUJUNEMINE. Madis Tilga

KOHANIMED. Marja Kallasmaa

HIIU KEEL. Järvi Kokla, Meeli Sedrik

RAHVALUULE. Kristel Algvere

Hiiu huumor. Jaanus Kõrv

HIIDLASTE JAGUNEMINE SELTSIDEKS. Helgi Põllo

HIIDLASE SOTSIOLOOGILINE JA ANTROPOLOOGILINE “PORTREE”. Vello Kaskor

TALUD JA TALUARHITEKTUUR. Juta Holst

AINELINE KULTUUR JA ELU-OLU. Helgi Põllo

RAHVAKUNST. Kaalu Kirme

RAHVARIIDED. Helgi Põllo

USKUMUSED, TAVAD JA KOMBED. Piret Õunapuu

Pereelu tähtsündmused. Helgi Põllo

TOIDUST JA SÖÖMISTAVADEST. Helgi Põllo

RAHVATANTS JA –MUUSIKA. Helle-Mare Kõmmus

HIIDLASED VÄLJASPOOL HIIUMAAD. Endel Saar

Hiidlaste Selts Kanadas. Vaike Külvet

SUVEHIIDLASED. Maarja Kross

IV OSA. KULTUUR JA HARIDUS

USU JA KIRIKU LUGU. Riho Saard

HARIDUSELU JA KOOLID. Merje Kikas

TEADUSLUGU. Vello Kaskor

SELTSID JA ÜHISTEGEVUS 1920-1940. Ago Pajur

KUNST HIIUMAAL JA HIIUMAA KUNSTIS. Liia Algvere

Ülo Sooster ( 1924-1970). Heinz Valk

ARHITEKTUUR. Liivika Krigoltoi

MUUSIKALUGU. Malle Mürgimäe

KIRJANDUS. Tiiu Heldema

AJAKIRJANDUS. Valter Voole

FOTOGRAAFIA. Mart Mõniste

SPORT. Lembit Sauer

KULTUURIELU- 1945-2000. Ermo Mäeots

V OSA. MAJANDUS

MERENDUS. Teele Saar

KALANDUS. Peeter Vohu

PÕLLUMAJANDUS. Kristiina Hellström

METSANDUS. Viljar Rajaveer

TÖÖSTUSLIKUD OLUD. Vello Kaskor

HIIU-KÄRDLA KALEVIVABRIK 1829-1941. Madis Tilga

KAUBANDUS. Teele Saar

SIDEPIDAMISE AJALUGU. Elmo Viigipuu

ENERGEETIKA. Ain Tähiste

TRANSPORT. Matti Lüsi

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE. Annely Tikerpuu-Kattel

TURISM JA PUHKEMAJANDUS. Raivo Tõnissar

Bibliograafia

Lisad