Koguteos

Saateks

Iga maa väärib uurimist, saati siis veel Hiiumaa, mida on hellitavalt kutsutud ka üheks kolmest suurimast mereriigist. Siiani on meil olnud oma ajaloo- ja loodusväärtuste kohta teadasaamiseks kasutada sõjaeelse Läänemaa koguteose Hiiumaa eriosana planeeritud trükise lõpetamata käsikiri või Elmar Vrageri poolt koostatud ja Torontos 1970. aastal ilmavalgust näinud raamat „Hiiumaa ja hiidlased“. Lisaks muidugi Haide-Ene Rebassoo, Tiit Leito, Bruno Pao, Vello Kaskori, Endel Saare ja teiste autorite osalt uurimuslikke, osalt turistidele suunatud või lihtsalt mäletustele toetuvaid raamatuid. Üksikartikleid, teematrükiseid või lühiuurimusi leidub muidugi palju rohkem. Ometi näis aeg olevat küps millegi suurema ja põhjalikuma jaoks.

Nüüd on kirjatükid (enam-vähem) koos. Tõsi, tuleb tunnistada, et sai see selline nagu oli ka arvata: mõnes kohas pisut kodukootud, teisal läbinisti professionaalne, ühes lõigus liiga üldine, teises liialt üksikasjadesse laskuv. Mõnele teemale, mis esialgu kavas oli, kirjutajat ei leidunudki, seevastu mõnda teist artiklit oli vaja raamatusse mahutamiseks pea poole võrra kärpida. Aga materjal on huviliste jaoks ka pikemate käsikirjadena olemas.

Kõik valged laigud Hiiumaa loos ei saa veel seegi kord selgeks ja paberile pandud, kuna antud koguteose kavandatud maht ei jätnud ulatuslikumaks käsitluseks ruumi. Kaalumisel oli küll ka kaheosalise teose väljaandmine, kuid jaks ei hakanud sellele neil praegustel keerulistel aegadel peale.

Usun, et nii mõnigi valdkond leiab edasiuurimist peale selle töö kaante vahele saamist, sest juba koguteose pika valmimisperioodi jooksul on uusi fakte välja tulnud, oskused arenenud, teadmised kasvanud ja uurijad targemaks saanud. Ja küllap tulevad pea ka uued tegijad, kes rohkem suudavad. Tänaseid tegijaid tiivustas usk Hiiumaa inimestesse ja armastus selle kauni ning põneva saare vastu.

Suur tänu kõigile, kes jaksasid oodata, kel jätkus julgustavaid sõnu, asjatundlikke märkusi ja õpetusi! Ainult tänu teie mõistvale suhtumisele ja abistamisele on kõik see võimalikuks osutunud.

Helgi Põllo

Ermo Mäeots

Aivi Telvik