Liikmed

Juhatuse liikmed seisuga 01. juuni 2018

Helgi Põllo

Ermo Mäeots

Aivi Telvik

 

Liikmed seisuga 01. juuni 2018

 

Hiiumaa Omavalitsuste Liit

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus (Sihtasutus Tuuru õigusjärglane)

Tiit Leito

Helgi Põllo

Ermo Mäeots

Reet Kokovkin

Toomas Kokovkin

Omar Jõpiselg

Hannes Maasel

Urmas Selirand

Enn Kunila

Aivi Telvik

Mart Mõniste