Teabekapitalist

Hiiumaa Koguteose koostamise algatusrühm alustas 2003. aastal, mil peeti plaani, kuidas Hiiumaa ajaloo-, kultuuri-, majanduse- ja looduse olulised faktid ja tähtsündmused ühtede kaante vahele saada.

Hardo Aasmäe, kes juba tol ajal oli ettevõtmises asjatundlikuks nõuandjaks, pani hiidlastele südamele, et iga koguteos saab valmida kohaliku haritlaskonna eestvedamisel ja kaasalöömisel.

Moodustati toimetuse kolleegium koosseisus Ülo Kaevats (esimees), Taavi Pae, Vello Tõnso, Toomas Kokovkin, Kalev Kotkas, Vello Kaskor ja Helgi Põllo.

 

2004 aastal otsustati, et parima tulemuse saavutamiseks tuleb asutada mittetulunduslik organisatsioon, kelle südameasjaks on tegutseda selle nimel, et Hiiumaa „ajalooaugud“ täituksid uuringutega ja Hiiumaa Koguteos näeks ilmavalgust.

28. juunil 2004 aastal asutati MTÜ Hiiumaa Teabekapital, mille juhatusse valiti Helgi Põllo, Ermo Mäeots ja Aivi Telvik.

2012 aasta lõpuks on puuduvad uuringud tehtud ja koguteosesse minevad artiklid kirjutatud. Kaasatud on hulk autoreid. Käimas on töö illustreerivate materjalide ja fotode leidmiseks.

Ees ootab artiklite toimetamine ja koguteose sisu ühtlustamine ning lõpuks kirjastamine.

See kõik on saanud võimalikuks tänu rahastajatele ja annetajatele. Hiiumaa Teabekapitali juhatus on väga tänulik eraannetajatele, Hiidlaste Koostöökogu poolt koordineeritud Leader programmile, Eesti Kultuurkapitalile, Hasartmängumaksu Nõukogule, Keskkonnainvesteeringute Keskusele, Hiiu Maavalitsuse poolt koordineeritud MAAKAR- programmile ja Kohaliku Omaalgatuse programmile, Maaelu Edendamise Sihtasutusele ja Rahvakultuurikeskusele. Aitäh!