Liikmed

Juhatuse liikmed seisuga 01. november 2012

Helgi Põllo

Ermo Mäeots

Aivi Telvik

 

Liikmed seisuga 01. november 2012

 

Hiiumaa Omavalitsuste Liit

Sihtasutus Tuuru

Tiit Leito

Helgi Põllo

Ermo Mäeots

Reet Kokovkin

Toomas Kokovkin

Omar Jõpiselg

Hannes Maasel

Urmas Selirand

Enn Kunila

Aivi Telvik